Wat wij bieden

Mensen, systemen en Rijnlands

Wij geloven in de kracht van mensen. Systemen zijn er om mensen te helpen, niet omgekeerd. Wij denken ook dat zelforganisatie een prachtige mogelijkheid biedt om plezier in het werken terug te brengen, vakmanschap de ruimte te geven en zo de prestaties van teams te verhogen en het eindresultaat te verbeteren. Dat gedachtegoed zou je Rijnlands kunnen noemen. Het kleurt onze kijk op organiseren. Het kleurt onze manier van werken als interim-, projectmanager, adviseur, coach, of gids.

Zelfsturende teams

Wij werken in zorgomgevingen, maar ook wel daarbuiten. In die zorgomgevingen is veel belangstelling voor zelfsturende teams. In ons denken en in onze ervaring werkt dit pas als naast de structuurverandering (beperking van het aantal leidinggevenden die op afstand acteren) ook het denkkader aangepast wordt. Fundamenteel anders organiseren vraagt om een fundamenteel andere kijk op organiseren.

Dubbelslag

Wij werken graag voor organisaties en opdrachtgevers die beseffen dat deze dubbelslag nodig is (verandering van structuur én van de kijk op organiseren). Met hen gaan we de uitdaging aan om een passende veranderkundige route uit te stippelen. Daarna vullen wij samen de eerste interventies in om het ontdekken op gang te brengen: een transformatie naar Rijnlands van binnenuit, gegidst door ons, want wij zijn er al eens geweest.

Van coach tot interimbestuurder

Op alle niveaus hebben we onze sporen verdiend en zijn we actief. Van coachen van teams in crisis tot besturen tijdens complexe fusies. Niet los van de operationele werkelijkheid, niet los van de bestuurlijke complexiteit. Wij hebben een ruime lijst van referentieprojecten.