terug

Yvette Paludanus – Tijd voor Nu

Na mijn studie klinische pedagogiek in Utrecht werkte ik als HR adviseur, logistiek manager, (interim)manager en organisatieadviseur. In het bedrijfsleven maar vooral in zorg en welzijn:  ggz, vg, jeugdzorg, ouderenzorg en sociale wijkteams. Ik ondersteun zorgaanbieders en overheden bij het creëren van mooie zorg. Vooral daar waar het nog niet goed genoeg gaat.

Thema’s waarvoor opdrachtgevers me vragen

In de loop van de jaren heb ik me gespecialiseerd in de volgende thema’s:

  • Procesbegeleiding voor organisaties die de omslag maken naar zelforganisatie of Rijnlands samenwerken
  • Training, sparren, coaching on the job en intervisie voor coaches, managers, directeuren en bestuurders die bezig zijn met Rijnlands of zelforganisatie of daar een verlangen naar hebben
  • Co-creatie bij veranderen en organisatie-ontwikkeling
  • Interimmanagement, coaching en begeleiding van teams van zorgprofessionals en behandelaren als er sprake is van communicatieproblemen, crisis, verwaarlozing, slechte resultaten, onvoldoende kwaliteit of een verstoorde groepsdynamiek
  • Veranderkunde

Visie

Ik werk vanuit een visie op zorg en op organiseren die verwant is met stromingen als nieuw organiseren, het Rijnlandse model, presentie en menslievende zorg, zelfsturing, eigen regie, eigen kracht, zorg nieuwe stijl en dienend leiderschap. En ik doe dat altijd met aandacht voor boven- en onderstromen, technieken uit de NLP en een veranderkundige bril.

Meer informatie

Facebook: https://www.facebook.com/tijdvoornu/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tijdvoornu/
Twitter: https://twitter.com/tijdvoornu
Website: http://www.tijdvoornu.nl

Info@tijdvoornu.nl
06 18885004