terug

Jaap van der Mei – NaarRijnlands.nl

Een structurele bijdrage leveren aan de zorg, dat is waar mijn ambitie ligt. Als interim-manager heb ik jarenlange ervaring opgedaan onder meer met gehandicaptenzorg, indicatiestelling, maatschappelijk werk, ouderen- en thuiszorg en forensische psychiatrie. Mijn aanpak is ongemerkt steeds meer Rijnlands geworden. Simpel, omdat het werkt. Nu zet ik mijn kennis en specifieke ervaring in om bestuurders te gidsen die de omslag naar Rijnlands willen maken. Want Rijnlands organiseren is een krachtig middel om zorginstellingen structureel en duurzaam te versterken en de zorgverlening op een hoger peil te brengen. Een Rijnlandse kijk op organiseren is ook een voorwaarde om met zelfsturende teams succesvol te zijn.

Mijn rol is die van een gids. De omslag naar Rijnlands start met anders denken over organiseren. Pas daarna volgt de invulling. Dat proces naar anders denken is als een trektocht vol met ontdekkingen en ontwikkelingen. Ik kan slechts vertellen over het doel, wijzen op begaanbare wegen en u behoeden voor valkuilen. Vandaar gids.

Boeken

In 2010 schreef ik ‘Fatale en Vitale Spiralen in de Zorg’. Dat boek kun je zien als een ‘wake up call’. In 2016 volgde ‘Herverdelen van Eigenaarschap, Beelden van de trektocht naar zelfsturende teams en Rijnlands organiseren in de langdurige zorg’. Hierin heb ik samen met mijn Grondlijn collega’s onze praktische ervaringen vastgelegd. In ‘Scherp Stellen – Goed Zien’ (2017) belicht ik het toezichthouden in organisaties die werken met zelfsturende teams en een Rijnlandse werkcultuur. En een paar maanden geleden is het boekje ‘Zelf Zien Dan Geloven’ uitgekomen. Daarin heb ik de ervaringen met paradigmashifts in zorgorganisaties toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Alle boeken zijn verkrijgbaar bij managementboek.nl.

Contact

Ik ben te bereiken op 06 22387518.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jaap1van1der1mei/
Links: http://www.jaapvandermei.nl en www.naarrijnlands.nl