terug

Bert Timmerman

Bert Timmerman vervult, op interim basis, stevige directie- en managementposities op het gebied van Behandeling, Zorg en HR. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als (interim) directeur, manager, projectleider, adviseur en coach. De afgelopen 10 jaar heeft Bert een unieke combinatie ontwikkeld van zorginhoudelijke kennis en ervaring met het voor hem zo vertrouwde HR vak.

Ruim 25 jaar geleden startte hij zijn loopbaan in HR rollen. Binnen dit vakgebied vervulde hij diverse directie en managementposities. Onder andere als directeur HR van Florence in Den Haag. De laatste jaren is Bert zich steeds meer gaan toeleggen op het vervullen van managementposities in het primaire proces van de langdurige zorg. Zo is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor diverse behandeldiensten en verpleeghuislocaties.

Bert omschrijft zichzelf als een ‘mensen mens’. Iemand die verbinding maakt, richting geeft, op zoek gaat naar kwaliteiten van medewerkers maar altijd gericht is op het behalen van concrete resultaten. Hierdoor creëert hij een positieve beweging waar organisatie weer verder mee kunnen.

Contact

Bert is bereikbaar op 06-13 25 74 49, via info@bert-timmerman.nl.

Website: https://www.bert-timmerman.nl/