terug

Wim Hutten

Mijn bezieling en plezier is het wekken van de kracht en de inspiratie van mensen in hun leven en werk. Ik geloof in de Rijnlandse waarden, zoals het versterken van vakmanschap en eigenaarschap van mensen in hun werk, maar ook dat voor het realiseren ervan er geen wetten en regels bestaan. Misschien vind ik wel het belangrijkste Rijnlandse principe dat het organiseren en het ontwikkelen vanuit het hier en nu gebeurt. Het is voor mij wezenlijk dat wordt aangesloten op wat er is, wat er in organisaties op een unieke manier is bereikt. Door die eigen toon en werkwijze van organisaties te eren en te respecteren kan effectief gewerkt worden aan groei en ontwikkeling. Daarin bestaan geen wetten en regels maar slechts het opnieuw uitvinden van het enige wiel dat bij de unieke organisatie en de unieke mensen die er werken past.

Voor mij is dit in de kern het volgen van ‘de weg van de mens’ die wil worden die hij is en die wil uitdrukken wat zich door hem wil uitdrukken.