terug

Wardy Doosje – Interim en Advies

Wardy is een rustige professional die zich gemakkelijk beweegt in bestuurlijk ingewikkelde omgevingen. Een belangrijk kenmerk is dat hij scherp luistert en begrijpt wat mensen beweegt.

Tegelijkertijd is hij in staat om op een prettige manier de leiding te nemen en mensen mee te krijgen in veranderingen.

Hij richt zich op de top van organisaties maar evengoed op alle andere lagen in de organisatie.

Zijn stelling is dat het verbinden van hoog en laag in organisaties kan leiden tot mooie resultaten. Vaak zitten er ‘storingen’ in deze verticale communicatie die soms ongewild de effectiviteit in de weg staan.

Soms gaat het ook om gekoesterde belemmeringen. In die situaties reflecteert of spiegelt Wardy mensen graag aan hun eigen keuzes hierin. Door zijn creatieve  persoonlijkheid en vasthoudendheid helpt hij mee de gestelde doelen te bereiken.

Aukje Nauta, hoogleraar UVA en kroonlid SER

“Ik heb Wardy Doosje leren kennen tijdens het prachtige project ‘Idealoog’ in de acht Universitair Medische Centra van Nederland; Wardy leidde dit project. Als ik aan Wardy denk, dan is hij de verpersoonlijking van een goede dialoog: altijd prettig in het contact, altijd op zoek naar verbinding, naar het beter en mooier maken van het positieve dat er al is. Wardy maakt mensen groter, door ze te complimenteren met hun kunnen. Dat combineert hij met een groot organisatietalent. Hij laat geen steken vallen. Vooral aan die akelige, lastige steekjes, weet hij steeds een positieve draai te geven.”

Leon Tinke, directeur KNMP

“Wardy is voor ons een verrassende voorbijganger geweest die ons verder heeft leren kijken dan het oog reikt.”

Arend de Kloet, lector Haagse Hogeschool en Onderzoeker Sophia Revalidatie

“Ik kijk met veel plezier terug op de samenwerking met jou, vond je een rustgevende, laagdrempelige en inspirerende baas. Je hebt een prima bijdrage geleverd in de samenwerking met de HHS! Dankjewel voor je steun, veel succes in je verdere carriere.”

Liselotte Klein, manager Sophia Revalidatie

“Je hebt je bijdrage geleverd aan het in gang zetten van een verandering en ik bewonder de ontspannen en rustige manier waarop je dit gedaan hebt. Dit doe je zo natuurlijk en straalt veel rust en vertrouwen uit. Heel knap! Dit is een voorbeeld voor mij. Ik wil je dan ook bedanken voor alles wat je mij & voor Sophia hebt betekend.”

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wardy-doosje-6892943/
Website: http://www.wardydoosje.nl/