terug

Tanja ten Berge – Ten Berge Organisatieadvies

De transitie waar de zorg voor staat is een verandering met grote impact op de dagelijkse zorg en vraagt fundamenteel anders kijken naar cliënten, vormen van dienstverlening en de wijze waarop die te organiseren in tijden van schaarste en onzekerheid. Het raakt alle geledingen van de organisatie en vraagt van bestuurder, manager en professional een andere manier van werken, ondersteunen en aansturen.

Mijn drijfveer is bij te dragen aan deze transitie door de energie te steken in en aandacht te richten op datgene waar het werkelijk om gaat: de interactie tussen professional en cliënt. Ik heb ervaren dat er mechanismen werkzaam zijn die juist de aandacht en energie aan de zorg onttrekken. Ik wil hieraan werken en het verschil blijven maken. Juist in deze tijd waarin het noodzakelijk is anders te kijken naar (het organiseren van) zorg.

De afgelopen 18 jaar heb ik als organisatieadviseur veel verander- en ontwikkeltrajecten in de zorg begeleid variërend van strategische vraagstukken, reorganisaties, cultuurveranderingen, samenwerkingsvraagstukken, leiderschapstrajecten, teamontwikkeling tot individuele coaching. Daarnaast heb ik zowel als partner van de Adviesgroep Zorg bij Twynstra Gudde als in mijn rol als transitiemanager bij Amerpoort leidinggegeven aan een groep professionals. Mijn ervaring als eindverantwoordelijke partner en leidinggevende ervaar ik als grote toegevoegde waarde in mijn rol als organisatieadviseur.

In mijn aanpak weet ik mensen te verbinden en in beweging te krijgen in lijn met de opgave waar ze voor staan. Ik ben in staat snel in te voegen in een nieuwe situatie en mensen te begeleiden, sturen en spiegelen op een manier die hen motiveert. Mijn stijl is open, betrokken en verrassend. Daarbij vind ik het telkens weer een uitdaging complexe vraagstukken te vertalen in werkbare oplossingen waarbij zowel de zakelijke als menskant aan de orde zijn.

Linkedin: https://linkedin.com/in/tanja-ten-berge-0a21774
Website: http://tenbergeoa.nl

tanja@tenbergeoa.nl
06-22540295