terug

Ingrid Windmeijer

Ingrid Windmeijer kent de VVT sector van binnenuit. Haar voorkeur gaat uit naar een strategische positie in deze sector. Vanuit zo’n positie is ze in staat organisaties te laten aansluiten bij de huidige maatschappelijke opgave: het versterken van de onafhankelijkheid van burgers en het beperken van de inzet van professionele zorg. Ze heeft uitgebreide ervaring met transities naar zelfsturende teams.

Na het formuleren van een inspirerende stip op de horizon,gaat ze hierover de dialoog aan met cliënten,medewerkers uit het primaire proces/ ondersteunende proces en stakeholders. Ze heeft meer aandacht voor transitie met mensen, dan reorganisatie van het systeem. Deze wijze van verandering doet recht aan de geschiedenis van een organisatie, aan de heersende cultuur, aan het beschikbare, veelal onbenutte, potentieel en aan de omstandigheden rondom een organisatie. Dat vindt zij belangrijk. Niet forceren, maar krachtig gebruik maken van dat wat er is. Uitproberen van iets nieuws in een “niche” hoort hier ook bij.

In haar persoonlijk optreden hanteert zij de principes van Presentie. Dit zie je terug in het centraal stellen van de relatie. Om optimaal af te kunnen stemmen dienen partijen elkaar te kennen en elkaar te vertrouwen, zodat angsten bespreekbaar worden en er niet voorbij gegaan wordt aan schaamte die gepaard gaat met kwetsbaarheid.

Gaat het om organiseren, dat voelt ze zich thuis bij het Rijnlandse gedachtegoed. Rijnlands organiseren sluit goed aan op Presentie. Door vakmanschap centraal te stellen en regelruimte te creëren voor professionals, is die professional in staat om present te zijn. Institutioneel leed wordt daarmee voorkomen. Het werkplezier van medewerkers neemt toe en cliënten en hun netwerk voelen zich daadwerkelijk beter gehoord en gezien. Rijnlands organiseren wordt ook zichtbaar in kleinschalige zelfsturende teams. Dit maakt teams ondernemend, het verzuim daalt, de organisatie gaat weer bruisen. Dat trekt personeel aan, want professionals werken daar graag. Per saldo komt meer energie en geld terecht waar het voor bedoeld is: goede zorg.

Meer specifiek is haar operationele ervaring gericht op de omslag (de transitie) naar kleinschalige zelfsturende teams. In de thuiszorg deed ze dat als projectleider o.a. bij Amstelring. Bij Careyn (2014-2015) heeft ze als toegevoegd bestuurder een transitie op gang gebracht. Daar heeft ze in korte tijd veel teams geïnspireerd om te gaan experimenteren met het oppakken van “eigenaarschap” over hun eigen werk. De flow is opgang gebracht.

Haar stijl van werken: Inspirerend. Verbindend. Vernieuwend. Visionair. Vertrouwend.

U kunt haar benaderen voor (interim) strategische functies, voor procesbegeleiding en coaching. Zij houdt graag lezingen over haar ervaringen met de stap naar zelfsturende teams in de VVT. Toehoorders ervaren dat als zeer inspirerend.

Ingrid is te bereiken op 06-12 99 55 51.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ingridwindmeijer/