terug

Brigitte Schouten – Movida Advies

Brigitte is werkzaam als procesbegeleider, programmamanager en (team)coach voor organisaties, teams en professionals in zorg, welzijn en non-profit. Zij begeleidt ontwikkelprocessen op het gebied van Rijnlands organiseren, zelforganisatie, teamontwikkeling, (multidisciplinair) samenwerken en ontwikkeling van professionals en leiders nieuwe stijl.

Een ruime ervaring heeft zij met het begeleiden van leer- en ontwikkeltrajecten met verschillende groepen binnen organisaties. Zij ondersteunt management in het vinden van hun nieuwe rol, denkt en helpt mee in de te nemen stappen en het creëren van de nodige randvoorwaarden. Zij faciliteert medewerkers om tot zelforganisatie te komen en helpt interne coaches bij de begeleiding van teams. Thema’s als gelijkwaardigheid, samenwerken, eigen kracht, vereenvoudigen, zelforganisatie en faciliterend leidinggeven, zijn belangrijke thema’s in haar werk. Kenmerkend voor haar aanpak is dat zij sterk afstemt op de situatie, samen optrekt met mensen, groepen met elkaar verbindt, kennis deelt en haalt uit de groep en de organisatie met har onderdelen als geheel, in samenhang benadert. Zij stimuleert mensen tot eigenaarschap en persoonlijk leiderschap. Vertrouwen in de eigen kracht van mensen en hun vakmanschap zijn belangrijke uitgangspunten voor haar.

Brigitte is opgeleid als psycholoog voor arbeid en organisatie en als Systemisch werker/opsteller en heeft zich de laatste jaren verder ontwikkeld op het gebeid van Rijnlands organiseren en zelforganisatie. In haar werk maakt zij gebruik van een systemische benadering en werkwijze.

Brigitte is te bereiken op 06-21 87 19 30.