Scherp stellen goed zien

12 oktober 2017

Op vrijdag 15 september zijn zorgbestuurders en toezichthouders bijeen gekomen om over toezicht te spreken in Rijnlands georiënteerde organisaties in de zorg. De bijeenkomst vond plaats in de inspirerende kunstkamer in Utrecht. Een twintigtal bestuurders en toezichthouders kregen een inleiding van Marius Buiting – directeur NVTZ – over hoe het toezicht zich heeft ontwikkeld en met de boodschap niet zomaar vernieuwingen over toezicht uit andere sectoren over te nemen. Als voorbeeld gaf hij de PDCA-cyclus, die uitstekend past bij productiebedrijven, maar in de langdurige zorg juist helemaal niet op z’n plaats is. Hij beschreef ons poldermodel en positioneerde de Raden van Toezicht in de zorg als een extra oog, een coach, voor de bestuurder. Jaap van der Mei overhandigde aan Marius Buiting het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek (in wording) over toezichthouden in een Rijnlandse context (zie foto).
Rienk Goodijk gaf enkele kritische reflecties op de nieuwigheid van Rijnlands organiseren. Zijn betoog ging vooral over de aanmoediging om van binnenuit als bestuurder en Raad van Toezicht toe te werken naar meer openheid en transparantie. Hij bepleit een geleidelijke weg in de beweging die Raden van Toezicht moeten maken.

In de middag zijn drie onderwerpen extra belicht: ‘financiën’, ‘meldingen van incidenten (MIC)’ en ‘verbinden, besluiten en besturen’. Drie bestuurders schetsten hoe zij deze thema’s op een Rijnlandse manier benaderen om ‘in control’ te zijn. Vervolgens werden de leden van de RvT uitgedaagd om dit te vertalen naar hun activiteiten. Hierbij werd zeer duidelijk dat een fundamenteel andere kijk op organiseren leidt tot fundamenteel andere invulling van het toezicht. Maar ook werd duidelijk dat het niet wenselijk is om elkaar te willen bekeren tot een ander ‘organisatiegeloof’.
Wel was de constatering dat het belangrijk is dat bestuurder en toezichthouder een open relatie aangaan en dat het gevoel en waarnemen van vertrouwen van de een in de ander essentieel is voor de ontwikkeling van goed draaiende organisaties. Daarin moet zowel de bestuurder als de toezichthouder een lerende houding aannemen. Iets wat in de Zorgbrede governancecode ook een prominente plaats inneemt.

De middag werd afgesloten met de conclusie dat het heeft bijgedragen tot meer inzicht en dat de door bestuurders ingebrachte voorbeelden bijdroegen aan inspiratie voor anderen. Met een glas in de hand werd de bijeenkomst informeel afgesloten.