Nieuwe inzichten over transitie naar zelfsturende teams ontsloten

4 mei 2017

Jaap van der Mei ontsluit met zijn nieuwe boek ‘Herverdelen van eigenaarschap’ waardevolle inzichten over de transitie naar zelfsturende teams in de langdurige zorg. Het boek biedt bestuurders verrassende inzichten om deze lastige omslag succesvol te maken.

Het recente boek ‘Herverdelen van eigenaarschap’ is een logisch vervolg op ‘Fatale en vitale spiralen in de zorg’ dat Van der Mei in 2010 schreef. Het eerste boek was een wake up call, ‘kijk om je heen en zie dat het echt anders en veel succesvoller kan’. Nu beschrijft hij die succesvollere manier van organiseren en de weg daarnaartoe. Zelfsturende teams staan centraal.

Volgens de auteur ontstaat het succes door eigenaarschap te verschuiven naar teams. Maar wel met de kanttekening dat ‘herverdelen van eigenaarschap’ fundamenteel anders is dan ‘delegeren’ en veel meer behelst dan sec afscheid nemen van teamleiders. Hij laat vervolgens zien waar het veranderproces aan moet voldoen om tot een succesvolle transitie te komen.

Organisaties die al langer werken met zelfsturende teams bewijzen dat dit zeer succesvol kan zijn. In de zorg wordt maatwerk mogelijk. Mensen gaan weer met plezier naar hun werk. Zowel de cliënt- als de medewerkerstevredenheid en de financiële resultaten zijn bovengemiddeld goed. Organisaties die ook zo willen werken, komen voor een uitdaging te staan: de omslag maken naar zelfsturing. Jaap van der Mei beschrijft de meest recente inzichten als het gaat om het maken van zo’n omslag. Een van zijn opvallende conclusies is dat zelfsturing in teams begint met het omarmen van een nieuwe besturingsvisie in de bestuurskamer. Niet de professional is de succesactor, maar de bestuurder. De auteur maakt ook duidelijk dat de visie op het veranderen en de interventies cruciaal verschillen van de reguliere werk- en denkwijze.

Aan de hand van 22 praktische vragen behandelt het boek het verschil tussen de gangbare aanpak en een aanpak die specifiek past bij de transitie naar zelfsturende teams. De vragen bestrijken vrijwel het hele palet aan organisatieaspecten; onder andere ‘Welke kaders moeten we hebben?’, ‘Hoe borgen we de kwaliteit?’, ‘Hoe nemen we de ondersteunende diensten mee?’ en ‘Hoe blijven we financieel in control?’ De schrijver heeft de opmerkingen van zes collega’s (sidekicks) in de kantlijn laten staan. Dat biedt extra inspiratie.

Jaap van der Mei (1956) noemt zich een gids voor bestuurders. Hij kent het Rijnlandse landschap goed en weet welke routes begaanbaar zijn in dit natuurlijke habitat voor zelfsturende teams.

Voor extra informatie kunt u zich wenden tot:

Jaap van der Mei
06 22387518
j.vandermei@naarrijnlands.nl